Harrisaajon rantakaava-alue

Puhdasta luontoa ja rauhaa kansallispuiston kupeessa

Harrisaajo sijaitsee Kittilän kunnan pohjoisosassa, Raattaman kylässä Pallastunturin kupeessa. Alue tarjoaa puhdasta luontoa, rauhaa, hiljaisuutta ja tilaa.

Alueen tontit ovat kooltaan 2500 - 10 000 m² ja rakennusoikeutta tonteilla on 150 - 500 m². Tontit on sijoitettu alueelle tunturinäköala huomioiden ja tontteja ympäröivät puistoalueet takaavat jokaiselle tontille oman rauhan. 

Kaavoitetulla alueella rakentaminen on sujuvaa

Alueen ranta-asemakaava takaa että alueen maankäyttö ja rakentaminen on suunniteltua ja harkittua. Tonteille voi rakentaa hirsirakenteisen vapaa-ajanasunnon. Osalle tonteista on tie tai tienpohja valmiina perille ja rakennuspaikka raivattuna. Alueella kulkee sähkölinja, josta liittymiskaapeli tuodaan jokaisen tontin rajalle. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti jätevesien käsittelyyn on rakennettava imeytyskenttä ja umpisäiliö.

Alueen kaava mahdollistaa myös matkailua palvelevien rakennusten rakentamisen erikseen määrätyille tonteille.